top of page

Qëllimet tona

Objektivat kryesore të DIG IN janë:

 

 

  • Ofroni një strategji të re të ofrimit që përdor TIK-un dhe mediat e reja për të rritur aftësinë e OJQ-ve dhe shoqatave rinore për të arritur, angazhuar dhe motivuar NEET

  • Krijoni një hapësirë ​​të përbashkët mësimi ku NEET mund të krijojnë mundësi të reja për veten e tyre dhe të lidhen me kolegët, duke rritur punësueshmërinë dhe sipërmarrjen e tyre.

DIGIN 3.png
bottom of page