top of page
DIGIN 4.jpg

NGjarje 
&
LAjme

Faza lokale:

Numri i pjemarrësve: 20

Mosha: 19-30 години

Profili

Të rinjtë e hyrjes në NEET nga mosha 19 deri në 30 vjeç, me karakteristikat e mëposhtme:

  • Niveli i ulët i aftësive dhe kualifikimeve ose niveli i ulët i arritjeve arsimore

  • Çlirimi nga situatat e pafavorshme sociale

  • Aftësi të ulëta dixhitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngare multiaplikative:

Numri i pjemarrësve: 20

Mosha: 19-30 години

Profili

Në mesin e pjesëmarrësve do të ketë përfaqësues nga grupi kryesor i synuar si:

  • OJQ-të, shoqatat rinore, shoqatat rinore, bamirësitë/strehat e ndihmës që punojnë me të rinjtë në rrezik

  • Bashkitë, qendrat e punësimit, qendrat e trajnimit të fuqisë punëtore, agjencitë e punësimit

  • Organizata, institucione nga fusha të ndryshme të arsimit dhe trajnimit

  • Subjektet rajonale dhe kombëtare të përfshira në planifikimin, organizimin ose promovimin e arsimit/trajnimit,

  • Hulumtuesit dhe menaxherët e projekteve aktualisht ose potencialisht të përfshirë në programet e BE-së

  • Të gjithë profesionistët e të mësuarit, institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional, trajnuesit dhe profesionistët e tjerë që punojnë për të zhvilluar aftësi dhe kompetenca për edukatorët (në kuptimin më të gjerë).

  • Organizatat dhe institucionet që ofrojnë kurse trajnimi dhe rifreskimi për punëtorët rinorë, trajnerët, edukatorët dhe profesionistët e tjerë, duke përfshirë një ofrues të arsimit të lartë

2022_11_08_39.jpg
2022_11_08_42 (1).jpg
316812368_5785477848213532_7235006598648422728_n (1).jpg
316550451_5785477708213546_6751326929586468828_n (1).jpg
316544901_5785477634880220_921402178374703149_n.jpg
MicrosoftTeams-image (9) (1).png
MicrosoftTeams-image (4).png
MicrosoftTeams-image (6).png
KAINOTOMIA_multiplier_event_1 (1).jpg
PHOTO-2022-12-20-11-18-28 3.jpg
5a954d24-997d-43b4-b811-0bdb2a1c7b9c (1).jfif
MicrosoftTeams-image (1).png
KAINOTOMIA_multiplier_event_2 (1).jpg
PHOTO-2022-12-20-11-19-47 3 (1).jpg
7ab37366-cb3c-483a-90c3-2689ffa51dcd.jfif
a48d7514-337f-478d-9066-4160393b556d.jfif

DIG IN NEWSLETTERS

March 2021 Newsletter

october 2021 Newsletter

February 2022 Newsletter

june 2022 Newsletter

september 2022 Newsletter

November 2022 Newsletter

1.png
2.png
3.png
4.png

DECEMBER 2022 Newsletter

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page