top of page
Illustrated Waves

Erasmus+ - KA2 partneritete strategjike për të rinjtë

DIG IN

Promovimi i sipërmarrjes rinore për të nxitur përfshirjen sociale dhe në punë të NEET, duke përdorur punën dixhitale të të rinjve dhe teknikat bashkëpunuese

RRETH PROJEKTIT

DIG IN është një partneritet strategjik 22-mujor për të promovuar sipërmarrjen rinore për të nxitur përfshirjen sociale dhe në punë të NEET-ve, duke përdorur punën dixhitale të të rinjve dhe teknikat bashkëpunuese.

DIGIN1.png
About

QËLLIMET TONA

rritjen e kapacitetit të OJQ-ve dhe shoqatave rinore për të arritur, angazhuar dhe motivuar NEET

përmirësimi i punësueshmërisë dhe aftësive sipërmarrëse të NEET

Objectives
Contact
bottom of page